Рачуни за помоћ угроженима

Влада Републике Србије отворила је динарски и девизни рачун за уплату помоћи пострадалима у поплавама

ДИНАРСКИ РАЧУН: 840-3546721-89, СВРХА УПЛАТЕ: отклањање последица ванредних околности – поплаве

НАМЕНСКИ ДЕВИЗНИ РАЧУН: 01-504619-100193230-000000-0000

ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ У РАЗЛИЧИТИМ ВАЛУТАМА

Уплата хуманитарне помоћи жртвама поплава у Србији путем PayPal-а из 193 земље и региона омогућена је путем адресе floodrelief.gov.rs.

Такође, директном линку ка PayPal налогу може се приступити и са нашег сајта:
Рaчун припaдa диплoмaтскoм прeдстaвништву Србиje у Брисeлу oдaклe сe нoвaц дирeктнo прeбaцуje нa рaчун Влaдe Рeпубликe Србиje нaмeњeн пoмoћи угрoжeнимa oд пoплaвa.