Закључак о усвајању Извештаја Комисије за спровођење модела стратешког партнерства субјекта приватизације Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП – ПЕТРОХЕМИЈА Панчево, који је Влада донела на седници одржаној 14. октобра 2021. године