Одлука о избору стратешког партнера у циљу реализације пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина, донета на седници Владе Србије одржаној 29. августа 2019. године