Документи о раду Владе

Овде можете преузети План рада Владе, Извештај о раду Владе, текстове закона о Влади, министарствима, државној управи, државним службеницима и платама државних службеника и намештеника, затим уредбе о Генералном секретаријату Владе, службама Владе, Кабинету председника Владе, Кабинету потпредседника Владе, о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима и о оснивању Службе за управљање кадровима, као и Пословник Владе ...