Документи о раду Владе

Овде можете преузети текст Закона о Влади, Закона о државној управи и Закона о државним службеницима, као и уредбе којима се прописује рад служби Владе и Пословник Владе - документа која прописују уређење и рад Владе, државне управе и државних службеника у Србији.