Рођена је 1958. године у Трстенику, где је завршила основну и средњу техничку школу. Дипломирала је на Машинском факултету Универзитета у Београду, одељење у Краљеву, 1982. године.

Одмах потом је засновала радни однос у тада Основној организацији удруженог рада - Наменска производња, као елитној организационој јединици некадашњег гиганта Прве петолетке, из које је након својинских трансформација, почетком 90-их година прошлог века, настало садашње Привредно друштво за производњу наменских производа ППТ- Наменска АД.

Каријеру машинског инжењера започела је као технолог-стручни сарадник, да би убрзо била унапређена у самосталног пројектанта технологије за производњу најзначајнијих производа наменске индустрије, почев од делова и склопова који су уграђивани у борбена средства копнене војске, па до компоненти за потребе ваздухопловног војног и цивилног програма.

Почетком 2001. године постаје управник технологије и интензивно ради на организовању израде технолошке документације и процедура везаних за производњу делова и компоненти НВО. Годину дана касније именована је за директора Сектора контроле квалитета, са задатком да креира политику квалитета, имајући у виду нове захтеве тржишта.

Са места директора Сектора контроле квалитета 2012. године одлази на послове заменика директора ППТ- Наменска АД, а две године касније постаје најпре помоћник извршног директора, а затим и генерални директор ППТ- Наменска АД.

Доласком на чело овог привредног друштва, у релативно кратком периоду успела је да од фабрике са бројним проблемима створи модерну, тржишно оријентисану компанију, која из године у годину бележи раст производње.

Поред професионалног рада у ППТ- Наменској, почев од 2017. године, као председник Парламента привредника Расинског округа Привредне коморе Србије, активно учествује у креирању привредне активности Расинског округа.

Због доприноса развоју привреде поменутог округа добила је неколико награда, од којих су најзначајније награда Привредне коморе Србије за пословног лидера (2017), награда Асоцијације комора за најменаџера Југоисточне Европе (2017), као и награда „Капетан Миша Анастасијевић“ компанији „ППТ- Наменска“ Трстеник ове године за најбољу компанију у Расинском округу.

Пружила је допринос и процесу оживљавања производње у фабрици делова у Лепосавићу, због чега је добила Октобарско признање Општине Лепосавић.

Брига за ширу друштвену заједницу, изражена кроз покретање привредне активности, помоћ локалној самоуправи и учешће у бројним хуманитарним акцијама, номиновали су је за награду почасног грађанина Општине Трстеник у 2018. години.

Удата је, мајка двоје деце.

Анђелка Атанасковић