Рођен је 1978. године у Ваљеву. По занимању је дипломирани економиста.

У четири мандата (2004, 2008, 2012. и 2016. године) биран је за одборника Скупштине града Ваљева.

Обављао је функцију потпредседника Скупштине општине Ваљево 2004. године.

Народни посланик је од јуна 2008. године.

У сазиву од 2008. до 2012. године био је члан Законодавног одбора, Одбора за омладину и спорт, Одбора за правосуђе и управу, као и заменик члана у Одбору за европске интеграције и у Одбору за уставна питања.

У сазиву од 2012. до 2014. године био је члан Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Одбора за европске интеграције, Одбора за одбрану и унутрашње послове и био је заменик члана Одбора за уставна питања и законодавство.

У истом сазиву био је и члан Парламентарне скупштине Савета Европе.

У сазиву од 2014. до 2016. године био је члан Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и заменик члана Одбора за уставна питања и законодавство, Одбора за одбрану и унутрашње послове и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Био је заменик  члана сталне Делегације у Парламентарној димензији Централноевропске иницијативе.

У сазиву од 2016. до 2020. године био је члан Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Oдбора за одбрану и унутрашње послове, Одбора за права дететa, као и заменик члана Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У том сазиву вршио је и функцију потпредседника Народне скупштине Републике Србије.

У сазиву од 2012. до 2014. године био је заменик председника посланичке групе, а функцију  председника посланичке групе Социјалистичке партије Србије у Народној скупштини Републике Србије обављао је од септембра 2015. године.

У сазиву од 2020. до 2022. био је заменик члана Делегације  у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи, заменик председника Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, као и члан Одбора за спољне послове и Одбора за европске интеграције.

У актуелном сазиву Народне скупштине Републике Србије је заменик председника посланичке групе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије, и члан је Делегације у Парламентарној скупштини Савета Европе.

Члан је Социјалистичке партије Србије од 1996. године.

Од 2002. до 2021. године обављао је функцију председника Градског Одбора Социјалистичке партије Србије Ваљево.

Од 2007. године члан је Главног одбора Социјалистичке партије Србије, исте године изабран је за портпарола Главног одбора Социјалистичке партије Србије.

Члан је Председништва Социјалистичке партије Србије од 2015. године.

За потпредседника Социјалистичке партије Србије изабран је 2019. године.

Ожењен, има ћерку Иву.

Ђорђе Милићевић