Рођен је 1976. године у Славонском Броду, у Републици Хрватској. На Правном факултету у Новом Саду дипломирао је 1999. године, са просечном оценом 9,38. На истом факултету магистрирао је 2003. године, одбранивши магистарски рад „Појам управе у српској правној науци”, а 2011. године одбранио је и докторску дисертацију „Однос владе и управе – с посебним освртом на српско и немачко право”.

Запослен је у звању доцента на Правном факултету у Новом Саду, на којем изводи наставу из више предмета на основним, мастер и докторским студијама у области Јавног права.

Политичким радом почео је да се бави 1997. године, као члан Српске радикалне странке. Од 2012. године члан је Српске напредне странке. Члан је Председништва и Главног одбора Српске напредне странке.

За народног посланика у Народној скупштини Републике Србије биран је шест пута: 2007, 2008, 2014, 2016, 2020. и 2022. године. Током вршења функције народног посланика обављао је дужност заменика председника посланичке групе Српске радикалне странке, заменика председника посланичке групе Српске напредне странке, као и председника посланичке групе Српске напредне странке. Такође, био је члан и председник више одбора Народне скупштине Републике Србије.

Ожењен, отац једног сина и две кћерке.

Александар Мартиновић