Рођена је 1975. године у Сарајеву. Медицински факултет у Београду завршила је 2001. године. Обавезни лекарски стаж обавила је током 2001. и 2002. године на Војномедицинској академији у Београду, а стручни испит положила у септембру 2002. године.

Mагистарски рад одбранила је 2006. године. Докторску дисертацију под називом „Предиктивна вредност квалитета живота у процени исхода болести код болесника са мултипле склерозом” одбранила је на Медицинском факултету у Београду 2010. године.

Специјализацију из епидемиологије на Медицинском факултету у Београду завршила је 2008. године, док је супспецијализацију из епидемиологије незаразних болести завршила 2017. године.

У мају 2007. године изабрана је у звање асистента на Институту за епидемиологију Медицинског факултета Универзитета у Београду. У фебруару 2011. године изабрана је у звање доцента. Од јуна 2017. године налази се у звању ванредног професора за ужу научну област Епидемиологија. У јануару 2023. године изабрана је за редовног професора Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Од фебруара 2019. године држи наставу из области епидемиологије и на Медицинском факултету у Косовској Митровици.

Од 2015. године је члан Републичке стручне комисије за онкологију.

Коауторка је шест књига из области медицине. Укупан број објављених научних радова са СЦИ листе је 122.

Од децембра 2017. године до октобра 2020. године обављала је функцију заменика директора у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Дужност министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије обављала је у периоду од октобра 2020. до октобра 2022. године.

Говори енглески језик.

Мајка једног детета.

Дарија Кисић