Рођена je 1972. године у Београду, где је завршила основну школу. Средњу школу је завршила у Шпанији – на енглеском колеџу Baleares international school, где се настава одржавала на шпанском и енглеском језику и где је била ђак генерације.

Правни факултет у Београду је уписала 1989. године и исти завршила у року у својој 21. години. Те године је била најмлађи свршени студент на Правном факултету у Београду. Положила је правосудни испит 1996. године у Министарству правде Републике Србије.

Дипломске академске студије – мастер на Правном факултету у Новом Саду положила је са просечном оценом 9.80 и стекла стручно звање дипломирани правник – мастер.

У периоду 1994/1995. године радила је као адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији Весне Кушић, након чега је од 1995. до 1998. године радила као судијски приправник и судијски сарадник у Окружном суду у Београду.

У својој 26. години изабрана је за судију Првог општинског суда у Београду, као најмлађи судија икада изабран у Републици Србији. Поступала је као истражни судија и као председник већа у грађанском одељењу.

Од 2000. до 2012. године радила је као адвокат у сопственој адвокатској канцеларији.

Од 2012. до 2014. била је запослена у Градском заводу за хитну медицинску помоћ као помоћник директора за немедицинске послове.

У Безбедносно-информативној агенцији запослила се 2014. године. Током службе у Агенцији била је распоређена у Управи за међународну сарадњу – Одељење за контакте са страним безбедносно-обавештајним службама и институцијама - групе Америка и Европа, као главни инспектор. Након тога распоређена је у Управу за људске ресурсе, системско-правне, имовинске и стамбене послове на место начелника Одељења за системско правне, нормативне, имовинско правне и стамбене односе.

На место шефа Кабинета директора Безбедносно-информативне агенције распоређена је 2015. године.

Од 2018. године распоређена је на место саветника директора Безбедносно-информативне агенције, у статусу овлашћеног службеног лица.

У октобру 2020. године распоређена је на место специјалног саветника директора Безбедносно-информативне агенције, у статусу овлашћеног службеног лица.

У октобру 2020. године изабрана је на функцију министарке правде, коју је обављала до октобра 2022. године, када је поново изабрана на исту позицију.

Говори енглески, шпански, италијански и француски језик.

Положила је TOELF испит знања енглеског језика – највиши ниво знања енглеског језика за особе са неенглеског говорног подручја.

Удата, мајка двоје деце.

Маја Поповић