Рођен је 1962. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у Сурдулици. Академске студије Грађевинског факултета у Нишу, на Одсеку високоградње, завршио је са највишом оценом.

Докторанд је Грађевинског факултета у Нишу. Објавио је неколико стручних и научних радова из области грађевине, а тренутно пише научни рад на тему „Модерне таванице у савременој градњи”. Своје знање потврдио је дугогодишњим вођењем породичне компаније „Тончев градња”, која успешно послује више од тридесет година.

Од 1990. до 2000. године био је председник Месне заједнице Божица, а од 1996. до 2000. године и члан Извршног савета Скупштине општине Сурдулица. У периоду од 2000. до 2004. године обављао је функцију потпредседника Скупштине општине Сурдулица, од 2008. до 2014. године председника Општине Сурдулица, а од 2014. до 2020. године председника Скупштине општине Сурдулица.

За народног посланика биран је од 2014. године до 2022. године као кандидат Социјалистичке партије Србије.

За министра у Влади Републике Србије први пут је изабран 2020. године добивши задужење за унапређење развоја недовољно развијених општина.

Члан је Главног одбора Социјалистичке партије Србије од 2010. године, а потпредседник партије од 2017. године.

Као истакнути фудбалски радник обављао је функцију потпредседника Фудбалског савеза Србије, био члан Извршног одбора и члан Одбора за хитна питања Фудбалског савеза Србије.

Навија за фудбалски клуб Радник из Сурдулице, на чијем челу је био и као председник клуба.

Од 2008. до 2012. године представљао је Републику Србију у Већу локалних и регионалних власти Савета Европе у Стразбуру.

Ожењен је Лидијом, отац Станислава и Владислава.

Новица Тончев