У Београду се данас одржава међународни скуп "International Day", на којем ће на неколико панела учествовати представници државе, водећих домаћих и иностраних предузећа и организација, академске заједнице, као и појединци из области иновативних и дигиталних технологија, дигиталне економије и предузетништва.