Државни секретар Министарства правде Владе Републике Србије Радомир Илић указао је данас на то да Нацрт закона о спречавању корупције у фокус ставља професионализацију при избору директора и чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, и њихово професионално знање, вештине и интегритет.