ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (изабрана 18. марта 2003. године)

1. ЗОРАН ЖИВКОВИЋ, председник

- потпредседници 1. др НЕБОЈША ЧОВИЋ, потпредседник 2. ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ, потпредседник, до избора министра обавља функцију министра унутрашњих послова 3. проф. др ЖАРКО КОРАЋ, потпредседник 4. ЈОЖЕФ КАСА, потпредседник 5. мр МИОДРАГ ИСАКОВ, потпредседник 6. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ, потпредседник

- министри 1. мр БОЖИДАР ЂЕЛИЋ , министар финансија и економије 2. др ВЛАДАН БАТИЋ, министар правде 3. РОДОЉУБ ШАБИЋ, министар за државну управу и локалну самоуправу 4. проф. др ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВ, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 5. АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВИЋ, министар за привреду и приватизацију 6. др КОРИ УДОВИЧКИ, министар рударства и енергетике 7. МАРИЈА РАШЕТА-ВУКОСАВЉЕВИЋ, министар саобраћаја и телекомуникација 8. проф. др ДРАГОСЛАВ ШУМАРАЦ, министар урбанизма и грађевина 9. др СЛОБОДАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, министар трговине, туризма и услуга 10. проф. др ГОРАН ПИТИЋ, министар за економске везе са иностранством 11. ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ, министар за рад и запошљавање 12. др ГОРДАНА МАТКОВИЋ, министар за рад, борачка и социјална питања 13. проф. др ДРАГАН ДОМАЗЕТ, министар за науку, технологију и развој 14. проф. др ГАШО КНЕЖЕВИЋ, министар просвете и спорта 15. БРАНИСЛАВ ЛЕЧИЋ, министар културе и јавног информисања 16. др сци. ТОМИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, министар здравља 17. проф. др АНЂЕЛКА МИХАЈЛОВ, министар за заштиту природних богатстава и животне средине 18. проф. др ВОЈИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, министар вера
**********
Народна скупштина Републике Србије 4. јуна 2003. године констатовала је оставку проф. др ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВА, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Народна скупштина Републике Србије 1. јула 2003. године донела је Одлуку о избору др СТОЈАНА ЈЕВТИЋА за министра пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Народна скупштина Републике Србије 22. јула 2003. године констатовала је оставку др КОРИ УДОВИЧКИ, министра рударства и енергетике, због преласка на другу дужност. Истовремено, Народна скупштина Републике Србије 22. јула 2003. године донела је Одлуку о избору др КОРИ УДОВИЧКИ за гувернера Народне банке Србије;

Народна скупштина Републике Србије 27. августа 2003. године констатовала је оставку др сци. ТОМИЦЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, министра здравља;

Народна скупштина Републике Србије 16. октобра 2003. године констатовала је оставку РОДОЉУБА ШАБИЋА, министра за државну управу и локалну самоуправу.

Народна скупштина Републике Србије марта 2003. изабрала је за потпредседника Владе Чедомира Јовановића.