Twitter | RSS - вести | мапа презентације | контакт  
ћирилица | latinica | english 
Састав
Председник Владе Републике Србије
Генерални секретар
Потпредседници и министри
Скупштина

Најаве и обавештења

Почетна страна > Влада > > Период од 1858. до 1918. године

Период од 1858. до 1918. године

Цветко Рајовић
Влада Стевана Магазиновића (представник књажевски и попечитељ иностраних дела) - од 31. маја 1858. године до 6. априла 1859. године

Влада Цветка Рајовића (представник књажевски и попечитељ иностраних дела) - од 6. априла 1859. године до 27. октобра 1860. године

Влада Филипа Христића (представник књажевски и попечитељ иностраних дела) - од 27. октобра 1860. године до 9. октобра 1861. године

Влада Илије Гарашанина (председник Министарства и министар иностраних дела) - од 9. децембра 1861. године до 3. новембра 1867. године

Јован Ристић
Влада Јована Ристића (председник Министарства и министар иностраних дела), кога је привремено заступао Милан Петронијевић - од 3. до 21. новембра 1867. године

Влада Николе Христића (председник Министарства и министар иностраних дела) - од 22. новембра 1867. године до 21. јуна 1868. године

Влада Ђорђа Д. Ценића (председник Владе и министар правде) - од 21. јуна 1868. године до 27. јула 1869. године

Влада Радивоја Милојковића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 27. јула 1869. године до 10. августа 1872. године

Влада Миливоја Петровића Блазнавца (председник Владе и министар војни) - од 10. августа 1872. године до 24. марта 1873. године

Влада Јована Ристића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 2. априла до 22. октобра 1873. године

Влада Јована Мариновића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 22. октобра 1873. године до 25. новембра 1874. године

Влада Аћима Чумића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 25. новембра 1874. године до 22. јануара 1875. године

Влада Данила Стефановића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 22. јануара до 19. августа 1875. године

Влада Стевче Михаиловића (председник Владе и министар грађевина) - од 19. августа до 26. септембра 1875. године

Влада Љубомира Каљевића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 26. септембра 1875. године до 24. априла 1876. године

Влада Стевче Михаиловића (председник Владе и министар грађевина) - од 24. априла 1876. године до 1. октобра 1878. године, повремено га заступао Јован Ристић

Влада Јована Ристића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 1. октобра 1878. године до 21. октобра 1880. године

Влада Милана С. Пироћанца (председник Владе и министар правде) - од 21. октобра 1880. године до 21. септембра 1883. године

Влада Николе Христића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 21. септембра 1883. године до 7. фебруара 1884. године

Милутин Гарашанин
Влада Милутина Гарашанина (председник Владе и министар иностраних дела) - од 7. фебруара 1884. године до 2. маја 1885. године

Влада Милутина Гарашанина (председник Владе и министар иностраних дела) - од 2. маја 1885. године до 23. марта 1886. године

Влада Милутина Гарашанина (председник Владе и министар иностраних дела) - од 23. марта 1886. године до 1. јуна 1887. године

Влада Јована Ристића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 1. јуна до 19. децембра 1887. године

Сава Грујић
Влада Саве Грујића (председник Владе и министар војни) - од 19. децембра 1887. године до 14. априла 1888. године

Влада Николе Христића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 14. априла 1888. године до 21. фебруара 1889. године

Влада Косте С. Протића (председник Владе и министар војни) - од 21. до 22. фебруара 1889. године

Влада Саве Грујића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 22. фебруара 1889. године до 16. марта 1890. године

Влада Саве Грујића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 16. марта 1890. године до 11. фебруара 1891. године

Никола П. Пашић
Влада Николе П. Пашића (председник Владе) - од 11. фебруара 1891. године до 21. марта 1892. године

Влада Николе П. Пашића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 21. марта до 9. августа 1892. године

Прелазна Влада Јована Ђ. Авакумовића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 9. августа 1892. године до 1. априла 1893. године

Влада др Лазара Ђ. Докића (председник Владе и министар просвете и црквених дела) - од 1. априла до 23. новембра 1893. године

Влада Саве Грујића (председник Владе и министар војни) - од 23. новембра 1893. године до 12. јануара 1894. године

Влада Ђорђа С. Симића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 21. јануара до 21. марта 1894. године

Влада Светомира Николајевића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 21. марта до 15. октобра 1894. године

Влада Николе Христића (председник Владе и министар унутрашњих дела) - од 15. октобра 1894. године до 25. јуна 1895. године

Влада Стојана Новаковића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 25. јуна 1895. године до 17. децембра 1896. године

Влада Ђорђа С. Симића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 17. децембра 1896. године до 11. октобра 1897. године

Влада др Владана Ђорђевића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 11. октобра 1897. године до 12. јула 1900. године

Влада Алексе С. Јовановића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 12. јула 1900. године до 5. фебруара 1901. године

Влада Алексе С. Јовановића (председник Министарства) - од 5. фебруара до 20. марта 1901. године

Влада др Михаила В. Вујића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 20. марта 1901. године до 9. маја 1902. године

Влада Михаила В. Вујића (председник Владе и министар иностраних дела) - од 9. маја до 7. октобра 1902. године

Влада Пере Велимировића (председник Владе и министар грађевина) - од 7. октобра до 7. новембра 1902. године

Влада генерала Димитрија Цинцара-Марковића (председник Владе) - од 7. новембра 1902. године до 29. маја 1903. године

Влада Јована Ђ. Авакумовића (председник Министарског савета) - од 29. маја до 12. јуна 1903. године

Влада Јована Ђ. Авакумовића (председник Министарског савета и министар без портфеља) - од 12. јуна до 21. септембра 1903. године

Влада Саве Грујића (председник Министарског савета и министар без портфеља) - од 21. септембра 1903. године до 26. јануара 1904. године

Влада Саве Грујића (председник Министарског савета и министар без портфеља) - од 26. јануара до 27. новембра 1904. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар спољних послова) - од 27. новембра 1904. године до 16. маја 1905. године

Влада Љубомира Стојановића (председник Министарског савета и министар унутрашњих послова) - од 16. маја до 30. јула 1905. године

Влада Љубомира Стојановића (председник Министарског савета и министар просвете и црквених послова) - од 30. јула 1905. године до 1. марта 1906. године

Влада Саве Грујића (председник Министарског савета и министар војни) - од 1. марта до 17. априла 1906. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар спољних послова) - од 17. априла 1906. године до 30. маја 1907. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар спољних послова) - од 30. маја 1907. године до 30. марта 1908. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар спољних послова) - од 30. марта до 7. јула 1908. године

Влада Пере Велимировића (председник Министарског савета и заступник министра грађевина) - од 7. јула 1908. године до 11. фебруара 1909. године

Влада Стојана Новаковића (председник Министарског савета и министар без портфеља) - од 11. фебруара до 11. октобра 1909. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар без портфеља) - од 11. октобра 1909. године до 25. јуна 1911. године

Влада др Милована Ђ. Миловановића (председник Министарског савета и министар иностраних дела) - од 25. јуна 1911. године до 27. јануара 1912. године

Влада др Милована Ђ. Миловановића (председник Министарског савета и министар иностраних дела) - од 27. јануара до 18. јуна 1912. године

Влада Марка Трифковића (председник Министарског савета и министар унутрашњих дела) - од 18. јуна до 30. августа 1912. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар иностраних послова) - од 30. августа 1912. године до 22. новембра 1914. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар иностраних послова) - од 22. новембра 1914. године до 10. јуна 1917. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар иностраних дела) - од 10. јуна 1917. године до 10. марта 1918. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета и министар иностраних дела) - од 10. марта до 3. новембра 1918. године

Влада Николе П. Пашића (председник Министарског савета) - од 3. новембра до 7. децембра 1918. године

Владе Србије: Од устаничке
до европске Србије
Од 1805. до 1858. године
Од 1858. до 1918. године
Од 1945. до 1991. године
Од 1991. до 2000. године
Од 2000. године до данас

Новија историја вишестраначког политичког система у Србији
Владе Републике Србије од 1990. године до данас

Влада Србије на Интернету
Вебсајт Владе Републике Србије кроз време
"Исток на западу, запад на истоку" (1998.)

Најновије вести

Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs