Системски одговор друштва на проблем трговине људима

Београд, 7. децембар 2017. године – Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић председавао је данас првој седници Савета за борбу против трговине људима, посвећеној спровођењу Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава од 2017. до 2022. године.


На састанку, на којем су представљене активности и резултати који су до сада остварени на том плану, указано је и на то да су успостављени институционални капацитети за системски одговор друштва на проблем трговине људима.

Поред стратегије која је усвојена августа ове године, формиран је и Савет за борбу против трговине људима, именован национални координатор за борбу против трговине људима, формирана посебна радна група која ће спроводити и пратити задатке предвиђене стратегијом, као и Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима.

Стефановић, који је и председник Савета, истакао је да ће убрзо бити формирана интерресорна радна група, коју ће чинити представници МУП-а, Министарства правде, тужилаштава и других релевантних државних органа, у циљу унапређења проактивног система откривања случајева трговине људима и ефикаснијег процесуирања починилаца кривичног дела и борбе против трговине људима.


На састанку је закључено да ће се у наредном периоду посебна пажња усмерити и на унапређење система идентификације, заштите, помоћи и подршке жртвама трговине људима, као и на јачање капацитета Центра за заштиту жртава трговине људима.

Такође, наставиће се са пружањем подршке и са јачањем капацитета локалних тимова за борбу против трговине људима, чији је задатак превентивно деловање, препознавање и заштита жртава трговине људима, унапређење сарадње релевантних институција и организација цивилног друштва на локалном нивоу и промоција људских права.

На седници Савета усвојен је и симбол Републике Србије против трговине људима, наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=309455
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs