Кадровска решења за време мандата Владе Републике Србије изабране 7. јула 2008. године и реконструисане 14. марта 2011. године

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=90348
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs