Кадровска решења за време мандата Владе Републике Србије изабране 11. августа 2016. године

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=271076
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs