Економски уговори и споразуми


Закључак у вези са Извештајем Комисије за спровођење модела стратешког партнерства о спроведеном поступку преговора са изабраним понуђачем у поступку приватизације субјекта приватизације "Галеника" а.д. Београд моделом стратешког партнерства, који је донела Влада на седници одржаној 3. марта 2017. године

Уговор о заједничком пројекту "Београд на води"

Уговори о Air SERBIA

Уговор са Al Rawafed-ом и претходни уговори о приватизацији пољопривредних добара

Закључак о прихватању понуде "Есмарка" у поступку приватизације "Железаре Смедерево"

Основни уговор о купопродаји удела US Steel Serbia

Уговор о заједничком инвестиционом улагању између Републике Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A.

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде

Нафтно-гасни споразум - потписана документа

Уговор о концесији за аутопут Хоргош–Пожега
http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=179479
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs