Свеобухватна стратегија ЕУ за Дунавски регион биће базирана на три стуба: успостављању система безбедне пловидбе и развоју транспорта и пратеће инфраструктуре, заштити животне средине и одрживом коришћењу природног богатства и економском развоју и јачању регионалне сарадње и партнерства у региону Подунавља.

Србија се укључила у израду свеобухватне стратегије ЕУ за Дунавски регион и ово је изузетна прилика за нашу земљу да пружи важан допринос припреми овог интерног документа ЕУ.

У том циљу 24. септембра 2009. године основана је Радна група коју чине представници 10 министарстава, Владе Војводине и Канцеларије за европске интеграције.

Заједничким напором свих, Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. марта 2010. усвојила Позицију РС за учешће у свеобухватној стратегији ЕУ за регион Дунава. На основу достављених коментара и пристиглих пројеката након одржаних конференција, Влада Републике Србије је на седници одржаној 10. јуна 2010. године усвојила и другу, измењену и допуњену верзију Позиције РС за учешће у свеобухватној стратегији ЕУ за регион Дунава.

Србија је предложила увођење још два стуба стратегије. To су сигурност и владавина права и економија знања.

Први нацрт стратегије ЕУ са акционим планом је интерно презентован земљама које учествују у његовој изради и у току јула биће организоване билатералне консултације са сваком подунавском земљом појединачно.

Конференција у Улму (Немачка), која је одржана 1. и 2. фебруара 2010. године, била је прва велика конференција посвећена стратегији. На њој су промовисане и две идеје Србије: Дунавски самит младих за време ЕXIT фестивала и конференција о финансирању пројеката Дунавске стратегије на јесен у Београду.

Ове, али и друге иницијативе Републике Србије, биле су презентоване и на осталим међународним дунавским конференцијама: 25. и 26. фебруара 2010. године у Будимпешти (Мађарска), 19. и 21. априлa 2010. године у Бечу (Аустрија) и Братислави (Словачка), 10. и 11. маја 2010. године у граду Русе (Бугарска) и од 9. до 11. јуна 2010. године у Констанци (Румунија).

Више информација о овим конференцијама можете погледати на линку: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/events_en.cfm

Европска комисија се у изради ове стратегије до сада придржавала три принципа: да неће бити дозвољено креирање нових законских оквира, нових институција, нити ће бити обезбеђена додатна финансијска средства за ову иницијативу, како би се на најбољи начин искористили постојећи ресурси.

http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/dokumenti_pregled.php?id=126301
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs