Устав Републике Србије

X ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 206.


Овај устав ступа на снагу даном проглашења у Народној скупштини.

http://www.srbija.sr.gov.yu/cinjenice_o_srbiji/ustav_odredbe.php?id=60340
Copyright © 2004 Влада Републике Србије / Email: omr@srbija.gov.rs